Dhaka Post Code – Zip Code Of Dhaka

Related District Post Code List

Name of Thana

Name of Post Office

Post Code

Palton
Dhaka GPO
1000
Sutrapur
Dhaka Sadar HO
1100
Sutrapur
Wari TSO
1203
Sutrapur
Gandaria TSO
1204
Kalabagan (Old New market)
Kalabagan
1205
Dhaka
Dhaka Cantonment--TSO
1206
Mohammadpur
Mohammadpur Housing
1207
Tejgaon Industrial Area
Dhaka Polytechnic Institute
1208
Lalbag
Posta TSO
1211
Gulshan
Badda
1212
Gulshan
Gulshan Model Town
1212
Gulshan
Banani TSO
1213
Sabujbag
Basabo TSO
1214
Tejgaon
Tejgaon TSO
1215
Mirpur
Mirpur TSO
1216
Ramna
Shantinagr TSO
1217
Khilgaon
KhilgaonTSO
1219
Motijheel
BangabhabanTSO
1222
Motijheel
DilkushaTSO
1223
Mohammadpur
Sangsad BhabanTSO
1225
Khilkhet
KhilkhetTSO
1229
Uttara
Uttara Model TownTSO
1230
Jatrabari
Dhania TSO
1232
Keraniganj
Keraniganj
1310
Keraniganj
Dhaka Jute Mills
1311
Keraniganj
Ati
1312
Keraniganj
Kalatia
1313
Nawabganj
Nawabganj
1320
Nawabganj
Hasnabad
1321
Nawabganj
Daudpur
1322
Nawabganj
Agla
1323
Nawabganj
Khalpar
1324
Nawabganj
Churain
1325
Dohar
Meghula
1330
Dohar
Joypara
1331
Dohar
Palamganj
1331
Dohar
Narisha
1332
Savar
Savar
1340
Savar
Dairy Farm
1341
Savar
Jahangirnagar University
1342
Savar
Saver P.A.T.C
1343
Savar
Savar Canttonment
1344
Savar
Shimulia
1345
Savar
Kashem Cotton Mills
1346
Savar
Rajphulbaria
1347
Savar
Amin Bazar
1348
Savar
EPZ
1349
Dhamrai
Dhamrai
1350
Dhamrai
Kalampur
1351

Related District Post Code List